Vị Hương

Ngon từng sợi mì

THỬ THÁCH

Trân quý những giá trị tạo ra từ nông nghiệp để làm nên một tình yêu Logo Vị Hương hiện đại mang trên mình một 'tình Việt'.

GIẢI PHÁP

Trong bối cảnh thị trường có quá nhiều thông tin trên bao bì sản phẩm thì sự đơn giản là giải pháp được chọn. Tuy nhiên 'đơn giản' là từ mà không phải ai cũng rõ và làm đúng với nhiệm vụ của nó.