SSG Group

Kiến tạo giá trị sống

THỬ THÁCH

Mệnh đề được đặt ra là giữ lại giá trị cũ và thổi hồn vào tinh thần mới mẽ của thời đại và cuộc sống.

GIẢI PHÁP

Nghiên cứu và hiểu về tiêu chí định vị của Thương hiệu. GOOOD CREATIVE đã tái tạo tinh thần mới năng động, chuyên nghiệp trong nhận diện thương hiệu.