Nha Khoa MINH NGỌC

Beauty Dental Clinic

THỬ THÁCH

Từ thương hiệu đã hoạt động, cách đặt vấn đề của Nha Khoa Minh Ngọc là tạo nên thiết kế thương hiệu hiện đại, đơn giản.

GIẢI PHÁP

Với GOOOD CREATIVE thiết kế thương hiệu luôn là sự làm việc nghiêm túc của đội ngũ thiết kế sáng tạo để đưa ra ý tưởng xuất sắc nhất. Từ đó xây dựng thương hiệu và đẩy mạnh truyền thông thương hiệu đến khách hàng mục tiêu.