MILK PABA

Tuyệt diệu của sự kết hợp

THỬ THÁCH

Để phát triển mô hình kinh doanh hộ gia đình bước ra thị trường kinh doanh đó là kế hoạch mạnh mẽ. Và thách thức với GOOOD CREATIVE để tư vấn và đưa ra chiến lược phù hợp cho thương hiệu. Nhận diện thương hiệu khác biệt ấn tượng được lấy cảm hứng từ hương vị sản phẩm hoàn trộn từ trái cây thiên nhiên và sữa bò Organic.

GIẢI PHÁP

Phân tích Customer Insight (Sự thật ngầm hiểu) từ khách hàng mục tiêu là giá trị nghiên cứu để đưa đến giải pháp hoàn thiện. Thiết kế logo công ty hay thiết kế logo cho doanh nghiệp cũng như thiết kế logo nhãn hiệu chúng tôi phải toàn tâm toàn ý song hành cùng khách hàng để đưa đến những cách triển khai truyền thông hiệu quả nhất.