10 công ty sáng tạo nhất thế giới

Bảng xếp hạng công ty sáng tạo nhất thế giới của Forbes được sắp xếp theo “Chỉ số sáng tạo”: độ chênh giữa giá trị vốn hóa thị trường và giá trị ròng của dòng tiền từ các hoạt động kinh doanh hiện tại. Để lọt vào danh sách này, công ty cần dữ liệu tài chính công khai trong 7 năm và ít nhất 10 tỷ USD vốn hóa thị trường.

Forbes chỉ tính các ngành công nghiệp được biết đến là có đầu tư vào đổi mới, bỏ qua các ngành không có/ không đo lường được lượng đầu tư trong R&D (nghiên cứu và phát triển). Do đó ngân hàng, công ty dịch vụ tài chính, công ty năng lượng và khai thác mỏ đều không có trong bảng xếp hạng.

 10 công ty sáng tạo nhất thế giới

 

(ST)