Taxi Vinfast — Một nhận diện hiệu quả

Màu sắc thương hiệu là điểm dễ nhận biết và dễ nhớ nhất ở thương hiệu Taxi Xanh SM. Cách chọn lựa màu sắc khác biệt cộng với việc đi đầu ở thị trường Taxi Điện sẽ là lợi thế cạnh tranh cực kỳ hiệu quả mà thương hiệu đã chọn.

Đại đa số mọi người sẽ ủng hộ về việc bảo vệ môi trường bằng cách đi xe điện hoặc đi xe taxi điện, đây cũng là điểm cộng lớn cho xu hướng thị trường.

Nếu yếu tố trải nghiệm người dùng luôn được hãng chú trọng để cải thiện, đáp ứng thì sớm muộn gì hãng sẽ được tình yêu của khách hàng.

Còn bạn đã trải nghiệm Taxi Xanh chưa và nó như thế nào?