LÝ DO

GOOOD CREATIVE, chúng tôi tin rằng những câu hỏi có thể giải phóng những ý tưởng tuyệt vời từ các chuỗi giả định. Chúng tôi làm việc với đam mê và chơi hết mình nhưng chúng tôi không bao giờ ngừng đặt câu hỏi - Điều đó sẽ dẫn đến một số giải pháp rất độc đáo.

NIỀM TIN

Chúng tôi là GOOOD CREATIVE - Bắt đầu với niềm đam mê. Chúng tôi đã chế tác và sáng tạo các giải pháp thiết kế cho các thương hiệu và nhãn hàng. Cho dù khách hàng của chúng tôi là công ty nhỏ hoặc các tổ chức toàn cầu, những nỗ lực của chúng tôi đã mang lại kết quả mạnh mẽ.

AEON MALL
CHINCHU
MIMS Pharmacy
VIET KHANH Group
VIBAN
THE COFFEE CONNECT
VIMIX
Đất Sinh - Agriculture
DMH
PROVENANCE ASIA
APPSNO Singapore
DRY MORTAR
Cafe Anh
Dai Nam Travel
SWAT
Coca Cola
DekDek
CODOBYE
DAI TRUONG PHAT
YAC
KIM HAI AN
WING
BANA

ĐAM MÊ

Phải toàn tâm sáng tạo với những kinh nghiệm thiết kế để mang lại cho các thương hiệu, nhãn hàng đến với cuộc sống. Công việc của chúng tôi kéo dài việc nghiên cứu, trải nghiệm, thiết kế và tạo mẫu sản phẩm - bao bì, chiến lược thương hiệu, và các môi trường bán lẻ.

Branding

Identity Design
Brand Equity + Vision
Brand Voice + Naming

Packaging

Package Design
Package Production
Product Line Extensions

Video Advertising

TVC
Branding Campaign
Intro Productions